Frederiksberg Brandvæsen indgik pr. 1. januar 2016 i Hovedstadens Beredskab, og Brandvæsenets hjemmeside lukkes derfor

Ny hjemmeside er www.hober.dk
Frederiksberg Brandvæsen    |    Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg    |
Frederiksberg Brandstation | Howitzvej 26 | 2000 Frederiksberg | Telefon 38214160 | brandvaesenet@frederiksberg.dk